Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

PIRMINIAM ĮVERTINIMUI

Sutikimas (6 priedas).
Komisijos pažymos dėl įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka.
Mokinio rašto darbus, piešinius.
Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.
Tarnybos specialistai gali paprašyti Anketų (2 priedas) arba Stebėjimo kortelės (1 priedas) kopijų, duomenų apie mokinio pasiekimus (išrašas iš el. dienyno, pažymių knygelės kopija).

PAKARTOTINIAM ĮVERTINIMUI (bendrojo lavinimo mokykla)

Sutikimas (6 priedas).
Pasiekimų aprašo, kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo PPT, (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka.
Mokinio rašto darbus, piešinius.
Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.
Tarnybos specialistai gali paprašyti duomenų apie mokinio pasiekimus (išrašas iš el. dienyno, pažymių knygelės kopija).

PAKARTOTINIAM ĮVERTINIMUI (specialioji lavinamoji klasė)

Sutikimas (6 priedas).
Pasiekimų aprašo, kuriame apibūdina mokinio ugdymosi pasiekimus per laikotarpį nuo paskutinio Įvertinimo Tarnyboje, (3 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka.
Komisijos pažymos dėl Įvertinimo (5 priedas) kopiją, patvirtintą teisės aktų numatyta tvarka.
Mokinio rašto darbus, piešinius.
Mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.

Mokiniui padarius pažangą ir pasiekus Bendrosiose programose numatytą patenkinamą pasiekimų lygį, Komisija raštu kreipiasi į Tarnybą dėl specialiojo ugdymosi nutraukimo ir pateikia dalyko(ų) ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas).