Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mokinių (vaikų) kompleksinis įvertinimas

 

    Mokiniai (vaikai) kompleksiniam įvertinimui priimami iš anksto užregistruoti tėvų arba ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos, lydimi tėvų (globėjų) arba mokytojų (švietimo pagalbos specialistų).

Įvertinimas vyksta trečiadieniais nuo 8.00 iki 15.00 val.

Išankstinė registracija telefonu (8 387) 51 404.

 

Mokinio (vaiko) kompleksinio įvertinimo rezultatų pristatymas tėvams, ugdantiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams – antradieniais nuo 8.00 iki 11.00 val.

 


Psichologinis konsultavimas


    Psichologas konsultuoja antradieniais nuo 12.00 iki 17.00 val.

  Konsultuojami vaikai bei jaunuoliai iki 21 metų amžiaus (besimokantys bendrojo lavinimo įstaigose). Psichologinė konsultacija yra savanoriška ir konfidenciali. Psichologas padeda suprasti iškilusių sunkumų priežastis bei surasti efektyvios pagalbos sprendimo būdus.

    Psichologinės konsultacijos trukmė 45 min.

Išankstinė registracija telefonu (8 387) 51 404.

 

Pedagoginis konsultavimas


    Specialusis pedagogas, logopedas konsultuoja pirmadieniais ir antradieniais nuo 12.00 iki 17.00 val.
    Specialusis pedagogas, logopedas konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir specialistams švietimo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, bendrųjų ugdymo programų, ugdymo metodų bei ugdomosios aplinkos pritaikymo ir specialiųjų mokymo priemonių parinkimo klausimais.

Išankstinė registracija telefonu (8 387) 51 404.