Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Švietimo pagalbos tarnybos informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Patvirtintų etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo

užmokestis

2012 m. vidurkis

2013 m. I ketv.

1.

Direktorius

1

*

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas

1

*

*

3.

Metodininkas

2

*

*

4.

Administratorius-vadybininkas

1

*

*

5.

IKT specialistas

0,25

*

*

6.

Valytojas

0,25

* *

7.

Gydytojas neurologas

0,25

* *

8.

Logopedas

0,75

* *
9.

Specialusis pedagogas

0,75

*

*

10.

Psichologas

0,5

*

*

11.

Socialinis pedagogas

0,25

*

*

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. Nutarimu Nr. 1721 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis gali būti nepateikiamas.