Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Piešimas – saviraiškos ir terapijos priemonė

Paskelbta 15.03.2016

Psichologė Virginija Guogienė pravedė du užsiėmimus tema „Piešimas – saviraiškos ir terapijos priemonė“. Pirmiausia paaiškino, kaip žmogus elgiasi, jei valią duoda jausmams, ir kaip elgiasi, jei jausmus kontroliuoja protas. Aptarė jausmų reikšmę tam tikrose gyvenimo situacijose. Po to skyrė užduotį – akrilu nupiešti traukinį. Savo piešinį Virginija pakomentavo, tada kiekvienas dalyvis komentavo savąjį.

Paklausiau, kodėl traukinio įvaizdis reikšmingas žmonėms. Pagal G.Jungo archetipų teoriją – traukinys, ratas – amžino judėjimo, veržimosi į ateitį simbolis. Per užsiėmimą nupiešiau troleibusą, didelį, gražų, pavasario fone, riedantį Vilniaus Gedimino prospektu – gatve, kuri mano gyvenime buvo pagrindine beveik trisdešimt metų. Supratau, kad tokį spalvingą troleibusą nupiešiau todėl, kad mano esybėje tas gyvenimo laikas užsifiksavo kaip gyvenimas „Saulės mieste“.

Antrąjį užsiėmimą Virginija pradėjo žmogaus jausmų analize. Žmogų aplinkinis pasaulis džiugina arba kelia liūdesį; vienais reiškiniais žavimasi, kitais – bjaurimasi. Džiaugsmas, liūdesys, rūstybė, pyktis, baimė – emociniai išgyvenimai, kuriuos sužadina mus supantis pasaulis. Emociniai išgyvenimai priklauso nuo žmogaus dorovės, dvasinės kultūros. 

Atliekant praktinę užduotį reikėjo nupiešti tai, ką pats sugalvojai, tada sulenkti lapą per pusę, o gautą „šedevrą“ apibūdinti, paskui savo įžvalgas pasakė kiti. Visuose piešiniuose – dvasios polėkių, simbolių, archetipų gausa.  Piešinius analizuojantys matė aukurus, gėlių krepšelius, arklius, drugelius, ugnį, vyrą mėlynais ūsais ir kt. Piešinių analizės buvo labai įvairios, įdomios. Moterys labai atvirai kalbėjo apie jausmus, išreikštus piešinyje.

Užsiėmimas baigėsi refleksija.

Angelė Telyčėnienė