Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pradedamas vykdyti projektas „Senyvo amžiaus žmonių socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant informacines technologijas“

Paskelbta 07.01.2019

Projekto tikslas – didinti Švenčionių miesto senyvo amžiaus žmonių socialinę integraciją į vietos bendruomenę.
Numatomas rezultatas – sustiprėję Švenčionių miesto senyvo amžiaus žmonių socialiniai įgūdžiai išmokus naudotis internetiniais informacijos ištekliais ir elektroninėje erdvėje teikiamomis paslaugomis.

Suformuotos 5 grupės pagal gebėjimą/negebėjimą komunikuoti valstybine kalba. Vienai grupei skirta 36 val. konsultacijų. Konsultacijos trukmė – 2 val.
Projekto trukmė - 2018-09-01 – 2019-12-31

Informaciją parengė Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos programų koordinatorė Daiva Bernatavičienė,
tel. (8 387) 51085