Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pradedamas vykdyti projektas „Ebru tapyba – pozityvios socializacijos menas vaikams iš socialinės rizikos šeimų“

Paskelbta 02.10.2018

Kasmet gausėja probleminių šeimų, auginančių vaikus. Probleminėse šeimose augantys vaikai neugdomi, nelanko mokyklos arba lanko ją nereguliariai, namuose neužtikrinama pamokų ruoša. Dėl nepakankamų tėvų pajamų ar atsainaus požiūrio į vaikus, ne kiekvienas vaikas gali lankyti būrelius ar kitas papildomo ugdymo įstaigas. Dažnai tokie vaikai atsiduria gatvėje, nes neturi ką namuose veikti.

Siekiant spręsti Švenčionių rajone egzistuojančias problemas ir norint sumažinti socialinę atskirtį, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba iniciavo projektą „Ebru tapyba – pozityvios socializacijos menas vaikams iš socialinės rizikos šeimų“, kurio paraiška buvo pateikta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-V-911 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

2018 m. rugsėjo 5 d. pasirašyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. “08.6.1-ESFA-V-911-11-0006“ sutartis. Bendra projekto vertė – 3 799,50 Eur projektui įgyvendinti skiriama iki 2 602,66 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. spalis- 2018 m. gruodis.

Projekto tikslas mažinti vaikų iš socialinės rizikos šeimų atskirtį, užtikrinti įgytų žinių naudojimą bei plėtojimą projektui pasibaigus. Šio tikslo siekimui numatomas uždavinys – gerinti Švenčionių rajono vaikų iš socialinės rizikos šeimų socialinius įgūdžius, socialinės integracijos į visuomenę sąlygas.

Šio uždavinio įgyvendinimui numatomos veiklos:

       Ebru edukaciniai užsiėmimai;

       savanorių mokymai;

       Ebru technika sukurtų darbų paroda;

        projekto veiklų viešinimas.

Projekte dalyvaus 45 vaikai (po 15 vaikų iš Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos ir Adutiškio pagrindinės mokyklos).

 

Informaciją parengė Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė

Daiva Bernatavičienė, tel. (8 387) 66 362.