Maksimalus sveikatos praradimas


Kaip galiu gauti dokumentus apie Lietuvoje ar užsienyje įgytą nedarbo draudimo stažą?

prarasti riebalai likti tokiu pat svoriu

Užsienyje įgytas nedarbo draudimo stažas įrodomas pateikus U1 ar U formas. Jūs dirbote Lietuvoje ir norite gauti nedarbo draudimo laikotarpį Lietuvoje įrodantį dokumentą, turite pateikti prašymą išduoti U1 dokumentą, patvirtinantį nedarbo socialinio draudimo ir darbinės veiklos laikotarpius, įgytus Lietuvoje. Atsiimdami U1 dokumentą turite pateikti: Jei dokumentas išduodamas Jums pačiam, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

22 svarų svorio metimas

Jei  dokumentą atsiima įgaliotas asmuo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti ir patvirtintą įgaliojimą. Jei dokumento neatsiimate asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, Jūsų prašymu U1 dokumentas gali būti išsiunčiamas prašyme nurodytai ES valstybės narės kompetentingai institucijai nurodytu adresu.

elnias ragelis svorio metimui

Pagrindas: Europos sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro m.