Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Skelbiamas naujų klausytojų priėmimas į Trečiojo amžiaus universitetą

Publikuota 2016-09-20

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba skelbia naujų klausytojų priėmimą į Trečiojo amžiaus universitetą.

2016-2017 mokslo metais veiks Sveikos gyvensenos, Psichologijos, Politologijos ir krašto istorijos, Informacinių technologijų ir Menų fakultetai.


Į Trečiojo amžiaus universitetą priimami visi norintieji įgyti žinių, bendrauti, keliauti, dainuoti, pasijusti reikalingais, naudingais, įdomiais žmonėmis ne tik sau, bet ir kitiems.

Studijų trukmė – vieneri mokslo metai.

Užsiėmimai vyks du kartus per mėnesį, po dvi akademines valandas Švenčionyse, Švenčionėliuose, Pabradėje ir kitose gyvenvietėse, jei susirinks 20 asmenų grupės.

Telefonas registruotis ir pasiteirauti (8 387) 51 085.

Laukiame Jūsų skambučių iki rugsėjo 30 d.

Skaityti daugiau »

Socialinių mokslų mokytojų dėmesiui

Publikuota 2016-09-14

Pranešame, kad rugsėjo 20 d. 15 val. planuotas socialinių mokslų metodinio būrelio susirinkimas neįvyks.

Sveikinimas

Publikuota 2016-08-31

Švenčionių rajono gimnazijų 2-4 kl. mokinių apskritasis stalas „Juozo Apučio kūrybos komentuojamieji skaitymai, skirti rašytojo 80-osioms gimimo metinėms paminėti“

Publikuota 2016-05-02

Apskritojo stalo diskusijos dalyviai

Skaityti daugiau »

Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė

Publikuota 2016-04-29

Švenčionių r. Trečiojo amžiaus universiteto 2015-2016 m. m. baigimo šventės akimirkos

Skaityti daugiau »

Kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą?

Publikuota 2016-04-27

2016 m. balandžio 27 d. Švenčionių lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ vyko seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas“. Seminaro tikslas – plėtoti pedagogų gebėjimus ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumą per įvairias veiklas.

Direktorė Ulenija Poklikajeva pasveikino renginio dalyvius, palinkėjo pasidalinti idėjomis nagrinėjant vieną svarbiausių temų – vaikų veiklos organizavimą, skatinantį kūrybiškumą. 

Renginio dalyviai stebėjo atviras veiklas: „Saugok, kurk, panaudok“ (Dalė Kurcevič ir „Kiškučių“ gr. vaikai), „Spalvos ir spalviukai“ (Svetlana Kvedienė ir „Žvirbliukų“ gr. vaikai), „Vaikų kūrybiškumo raiškos muzikinėje veikloje“ (mokytoja Irena Kerulienė ir „Volungiukų“ gr. vaikai), „Vizualinių priemonių panaudojimas šokių pamokoje, siekiant palengvinti šokio elementų bei figūrų išmokimą“ (mokytoja Jekaterina Matulevičienė ir „Pelėdžiukų“, „Kiškučių“, „Nykštukų“ gr. vaikai), „Katinėlis ir gaidelis“ (Jūratė Voiškūnienė ir „Volungiukų“ gr. vaikai). Atvirose veiklose išryškėjo metodai ir būdai, kuriuos naudoja auklėtojos ugdydamos vaikų įgūdžius, siekdamos, kad jie patirtų sėkmę, augtų kūrybiški ir pasitikintys savimi.

Paskaitas, kuriose aptarta kūrybiškumo samprata, šeimos, aplinkos įtaka kūrybiškumui ugdyti bei vaikų vaidyba kaip kūrybos procesas, skaitė direktoriaus pavaduotojos Andželika Trobutienė ir Danguolė Jurkovlianec, auklėtojos Jūratė Voiškūnienė, Svetlana Kvedienė ir Daiva Siniuvienė.

ŠPT informacija

Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje

Publikuota 2016-04-20

2016 m. balandžio 19 d. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė pakvietė rajono mokytojus ir mokinius į tiksliųjų ir gamtos mokslų dieną. Renginio tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi. Mokytojai stebėjo ir aptarė atviras pamokas, mokiniai dalyvavo projekto „Švenčionėliai – geležinkelio miestas“ pristatyme, praktiniame užsiėmime „3D projektavimo ir spausdinimo pamoka“, protmūšyje „Aš tai žinau“. Mokinių veiklas organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Guigienė, mokytojai Daiva Gaidamavičienė ir Gintaras Nalivaika.

Gimnazijos direktorė Daiva Veronika Gaidamavičienė pasveikino susirinkusius mokytojus ir pakvietė į atviras pamokas. Vida Dindienė vedė matematikos pamoką „Erdviniai kūnai“ 1 kl., Daiva Gaidamavičienė ir Gintaras Nalivaika – integruotą biologijos ir IT pamoką „Statistinis duomenų apdorojimas“ 3 kl., Teresė Dudėnaitė ir Eugenijus Karneckas – integruotą matematikos ir fizikos pamoką „Išvestinių taikymas“ 4 kl., Nijolė Gudelienė – chemijos pamoką „Elektrolitai ir neelektrolitai“ 1 kl.
Aptardami pamokas, stebėtojai akcentavo palankų mokymuisi mikroklimatą, puikų pamokų planavimą ir organizavimą, prasmingai naudojamus aktyviuosius mokymo(-si) metodus bei vaizdines priemones, pagalbą mokiniui; išsamiau domėjosi taikoma vertinimo sistema, metodais.
Zita Karneckienė pristatė Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos metodinę veiklą. Pirmiausia parodė internetinį metraštį „Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos metodinis avilys“ (http://metodinisavilys.blogspot.lt/), pakomentavo informacijos pateikimo principus, pabrėžė, kad „Metodų kraitėje“ aprašytus metodus išbandė patys mokytojai, tada taikė ugdymo procese. Papasakojo apie gimnazijos Metodinės tarybos sudėtį ir funkcijas, neformalaus mokytojų klubo „Diagnozė – mokytojas“ bei šiais metais  „Kolega – kolegai“ veiklą.

Stebėtojai pasidalijo savo ugdymo įstaigų metodinės veiklos organizavimo patirtimi. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos metodinę veiklą pristatė Virginija Cicėnienė ir Lina Grybauskienė, Švenčionių progimnazijos – Oksana Gončarova. 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų diena – mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo, efektyvios metodinės veiklos sklaidos pavyzdys.

ŠPT informacija

Interaktyvi aplinka šiuolaikinėje pamokoje

Publikuota 2016-04-15

2016 m. balandžio 13 d. Švenčionių progimnazijoje vyko seminaras „Interaktyvi aplinka šiuolaikinėje pamokoje“. Jį organizavo Švenčionių progimnazija kartu su Švenčionių r. švietimo pagalbos tarnyba. Seminare buvo pristatytos interaktyvios technologijos, pasidalinta jų naudojimo patirtimi ugdymo procese.

Renginio dalyvius – rajono ugdymo įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, mokytojus, leidyklos „Šviesa“ švietimo sistemos projektų darbuotojus – pasveikino ir į atviras pamokas bei edukacinę laboratoriją pakvietė Švenčionių progimnazijos direktorius Jurijus Semaško.

Dalyviai galėjo stebėti integruotą informacinių technologijų ir biologijos pamoką „Žaliųjų ląstelių veikla“ 7 kl. (mokytojos Alina Bura ir Lilija Rutkovskaja), anglų kalbos pamoką „Įstatymas ir tvarka (darbas su žodynu)“ 8 kl. (mokytoja Svetlana Pavlovič), matematikos pamoką „Dalyba su liekana“ 5 kl. (mokytoja Irena Čebruk), geografijos pamoką „Pietvakarių Azijos šalys ir jų paviršius“ 8 kl. (mokytojos Ona Jakubianec ir Marija Gailiušienė). Pamokose mokytojai naudojo naujausias interaktyvias technologijas (lentas, planšetinius kompiuterius, mobiliuosius telefonus), aktyviojo atsako sistemas (pultelius).

Edukacinė laboratorija – naujausia progimnazijos ugdymo erdvė. Oksana Gončarova, Alina Bura, Aleksandras Podnebesnov ir mokiniai dalyviams pademonstravo vaizdo kameros, 3D projektoriaus, 3D spausdintuvo, VOX robotų ir modulinių staklių galimybes. Pamokose naudojant šiuos įrenginius, sutrumpėja eksperimentų atlikimo laikas, vaizdus objektų pateikimas padeda mokiniams suvokti sudėtingus dalykus, mokymosi procesas tampa saugus, patrauklus, šiuolaikiškas. 

Renginio dalyviai aptardami atviras pamokas akcentavo puikias Švenčionių progimnazijos mokytojų IKT naudojimo, mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas, teigė, jog ši konkurencinga mokykla dalindamasi gerąja patirtimi paskatino domėtis skaitmeniniu mokymo turiniu, projektu „Aktyviosios klasės sprendimas“. 

 

ŠPT informacija

Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų baigimo šventė

Publikuota 2016-04-05

ŠVENČIONIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO 2015-2016 MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ VYKS KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRE

BALANDŽIO 28-29 D.

 

Balandžio 28 d. 9.20 val. kviečiame rinktis prie Nalšios muziejaus ir vykti į Kaltanėnus norinčius aktyviai praleisti laiką.

10.00-13.30 val. galėsite dalyvauti ekskursijoje po miestelį  ir Kaltanėnų dvaro parką arba
važiuoti dviračiais aplink Žeimenų ežerą, Nepirių žiedu (10 km.), arba plaukti baidarėmis Žeimenos upe nuo Kaltanėnų iki Seniškio (8 km).
13.30 val. pietūs Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre.

Antras reisas 13.30 val. (išvykstame nuo Nalšios muziejaus). 
14.00 val. Šventos mišios Kaltanėnų bažnyčioje visiems šventės dalyviams.
15. 00 val. mokslo metų baigimo šventė Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre.
17.30 val. vakaronė.
22.00 val. išvykimas į Švenčionis.

Norintys balandžio 29 d. aktyviai praleisti pusdienį, lieka nakvoti Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre.

Balandžio 29 d. 8.00 val. pusryčiai.

9.00-12.00 galėsite dalyvauti ekskursijoje po miestelį  ir Kaltanėnų dvaro parką arba važiuoti dviračiais aplink Žeimenų ežerą, Nepirių žiedu (10 km.), arba plaukti baidarėmis Žeimenos upe nuo Kaltanėnų iki Seniškio (8 km).

12.00 išvykimas į Švenčionis (savo transportu).

Informaciją teikia Neringa, tel. (8 387) 51 085. Prašome pranešti, kelintą valandą važiuosite, kokias veiklas pasirinkote.

Organizatoriai

Nuo šių metų rugsėjo – privalomas priešmokyklinis ugdymas

Publikuota 2016-04-01

Vaikai, kuriems iki šių metų gruodžio 31 d. sukaks šešeri metai, privalės lankyti priešmokyklinę grupę. Šešiamečių brandumas nevertinamas.

Vaikai, kuriems iki šių metų gruodžio 31 d. nesukanka šešeri metai, tačiau tėvų ir darželio auklėtojų požiūriu atitinka šešiamečio raidą ir gebėjimus, privalės kartu su tėvais atvykti į Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybą, kad būtų atliktas brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimas. Vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimas bus atliekamas nuo gegužės 2 d. iki rugpjūčio 31 d.  Atlikęs įvertinimą, psichologas parengs išvadą – rekomendaciją tėvams. 

Tėvai turi pateikti šiuos dokumentus: prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją ir, pageidautina, medicininę pažymą.  

Informaciją teikiame ir registruotis prašome telefonu (8 387) 51 404.